Điều kiện để mở lớp tổ chức đào tạo về đấu thầu

Cập nhật: 10:02 | 25/09/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Hiện tại đơn vị tôi đang muốn tổ chức những khóa học đào tạo kiến thức đấu thầu cơ bản cho những người có nhu cầu.Vậy tôi muốn hỏi điều kiện để được mở lớp đào tạo về đấu thầu bao gồm những gì? 

dieu kien de mo lop to chuc dao tao ve dau thau

Công ty có 60% vốn nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 hay không?

dieu kien de mo lop to chuc dao tao ve dau thau

Quy định về biện pháp bảo đảm dự thầu trong đấu thầu xây lắp?

dieu kien de mo lop to chuc dao tao ve dau thau

Cách giải quyết những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu?

dieu kien de mo lop to chuc dao tao ve dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung phân tích

Theo quy định tại điều 108 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì những đơn vị muốn tổ chức khóa đào tạo về đấu thầu phải đáp ứng được những điều kiện sau:

- Cơ sở đào tạo về đấu thầu chỉ được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Có phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu;

+ Có tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo bộ đề kiểm tra của chương trình đào tạo về đấu thầu cơ bản;

+ Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giảng dạy với giảng viên về đấu thầu.

- Các khóa đào tạo về đấu thầu có cấp chứng chỉ phải được tổ chức học tập trung, mỗi lớp không quá 150 học viên. Kết thúc khóa học, người đứng đầu cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cho các cá nhân đạt yêu cầu.

- Kết thúc mỗi khóa đào tạo về đấu thầu có cấp chứng chỉ, cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đào tạo kèm theo danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với những khóa học mà tất cả học viên đều thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở đào tạo được phép điều chỉnh nội dung tài liệu giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu đặc thù về đấu thầu của địa phương nhưng vẫn phải bảo đảm thời lượng khóa học theo chương trình khung.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu đơn vị của bạn muốn mở lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đấu thầu thì phải đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật.

Linh Linh