Điều chỉnh giá gói thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu

Cập nhật: 09:03 | 08/05/2019

TBCKVN – Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2015/TT – BKHĐT giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu.  

dieu chinh gia goi thau trong to chuc lua chon nha thau Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 36: Xây dựng, nâng cấp các công trình trên Kênh N38, Kênh N40 và Kênh N43
dieu chinh gia goi thau trong to chuc lua chon nha thau Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình
dieu chinh gia goi thau trong to chuc lua chon nha thau Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,5 tỷ

Trường hợp 1: Nhà thầu xếp thứ nhất có giá dự thầu vượt giá gói thầu và có 01 nhà thầu trong danh sách xếp hạng có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu.

Phương án xử lý:

- Mời nhà thầu xếp thứ nhất vào đàm phán về giá, giá gói thầu sau đàm phán không được vượt giá gói thầu được phê duyệt.

- Nếu đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán.

dieu chinh gia goi thau trong to chuc lua chon nha thau
Điều chỉnh giá gói thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ảnh minh họa

Trường hợp 2: Giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu.

Phương án xử lý:

Phương án 1: Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu; nếu áp dụng cách này thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu, đồng thời quy định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá theo đúng quy trình mở thầu.

Phương án 2: Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết. Nếu áp dụng phương án này thì người có thẩm quyền phải phê duyệt điều chỉnh giá trước ngày mở hồ sơ chào giá lại dự thầu nhưng tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh nhưng phải đảm bảo trước thời hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu.

Phương án 3: Cho phép nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đàm phán về giá nhưng phải đảm bảo giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu thấp nhất (*). Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, gói thầu.

Tuyết Mai