Điểm tin mời thầu ngày 21/1/2020

Cập nhật: 21:00 | 21/01/2020

TBCKVN - Trong ngày  21/1/2020, trên phạm vi cả nước có 2210 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Tiêu biểu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 9.606.068.000 đồng...

diem tin moi thau ngay 2112020

Điểm tin mời thầu ngày 20/1/2020

diem tin moi thau ngay 2112020

Điểm tin mời thầu ngày 19/1/2020

diem tin moi thau ngay 2112020

Điểm tin mời thầu ngày 18/1/2020

diem tin moi thau ngay 2112020
Ảnh minh họa

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Tùng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trường mầm non xã Thanh Long, điểm trường thôn Long Vỹ với giá gói thầu là 1.602.150.000 đồng

- Tư vấn Quản lý dự án với giá gói thầu là 52.582.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 52.642.419 đồng

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT với giá gói thầu là 6.923.765 đồng

- Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT với giá gói thầu là 3.021.963 đồng

- Bảo hiểm công trình và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng với giá gói thầu là 14.836.513 đồng

- Tư vấn kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 37.592.132 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.095.839.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng với giá gói thầu là 14.209.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 27.895.000 đồng

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 30.036.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 5.435.000 đồng

- Thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.087.092.000 đồng

- Tư vấn kiểm toán với giá gói thầu là 26.404.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.390.384.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng + hạng mục chung với giá gói thầu là 4.411.685.921 đồng

- Gói thầu số 2: Chi phí giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 140.023.075 đồng

- Gói thầu số 3: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT với giá gói thầu là 18.413.993 đồng

- Gói thầu số 4: Chi phí thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT với giá gói thầu là 4.010.624 đồng

- Gói thầu số 5: Chi phí nén tĩnh cọc với giá gói thầu là 75.995.061 đồng

- Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm với giá gói thầu là 5.114.998 đồng

- Gói thầu số 7: Chi phí kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 96.796.005 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.499.773.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 07: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình với giá gói thầu là 2.072.012.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.525.430.000 đồng.

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Tùng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Nhà văn hóa thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa với giá gói thầu là 1.975.553.000 đồng

- Tư vấn Quản lý dự án với giá gói thầu là 62.645.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 63.341.000 đồng

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT với giá gói thầu là 8.330.000 đồng

- Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT với giá gói thầu là 2.200.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 15.269.975 đồng

- Tư vấn kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 42.739.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.472.909.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng + hạng mục chung với giá gói thầu là 7.940.318.000 đồng

- Gói thầu số 02: Chi phí giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 252.019.000 đồng

- Gói thầu số 03: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT với giá gói thầu là 33.142.000 đồng

- Gói thầu số 04: Chi phí thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT với giá gói thầu là 7.218.000 đồng

- Gói thầu số 05: Chi phí nén tĩnh cọc với giá gói thầu là 68.826.000 đồng

- Gói thầu số 06: Chi phí bảo hiểm với giá gói thầu là 12.680.000 đồng

- Gói thầu số 07: Chi phí kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 117.924.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 9.606.068.000 đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng số 9 - NA sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 03: Phần xây dựng công trình với giá gói thầu là 8.537.610.000 đồng

- Gói thầu số 04: Tư vấn Quản lý dự án với giá gói thầu là 270.729.000 đồng

- Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công với giá gói thầu là 270.976.000 đồng

- Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT với giá gói thầu là 36.825.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 9.685.926.000 đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 01: Thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.235.362.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.275.042.000 đồng.

Linh Linh