Điểm tin mời thầu ngày 18/1/2020

Cập nhật: 21:04 | 18/01/2020

TBCKVN - Trong ngày 18/1/2020, trên phạm vi cả nước có 2010 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Tiêu biểu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển nhà Phố Nguyên triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến đồng...

diem tin moi thau ngay 1812020

Điểm tin mời thầu ngày 17/1/2020

diem tin moi thau ngay 1812020

Điểm tin mời thầu ngày 16/1/2020

diem tin moi thau ngay 1812020

Điểm tin mời thầu ngày 14/1/2020

diem tin moi thau ngay 1812020
Ảnh minh họa

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung) với giá gói thầu là 2.431.255.713 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.954.000.000 đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung) với giá gói thầu là 2.004.377.674 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.421.000.000 đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung) với giá gói thầu là 1.471.275.340 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.820.000.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển nhà Phố Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 156.750.000 đồng

- Lập HSMT, đánh giá HSDT XL và Thiết bị với giá gói thầu là 45.650.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 26.198.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 347.324.000 đồng

- Giám sát gói thầu xây lắp và thiết bị với giá gói thầu là 345.112.000 đồng

- Gói thầu xây lắp và thiết bị với giá gói thầu là 10.938.995.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 15.000.000.000 đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung) với giá gói thầu là 1.496.484.610 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.828.000.000 đồng.

Khách sạn Bến Thành - Rex sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 3.135.017 đồng

- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.310.000 đồng

- Cung cấp két nước giải nhiệt cho máy phát điện Cummins với giá gói thầu là 1.423.713.984 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.429.159.000 đồng.

Khách sạn Bến Thành - Rex sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 6.533.209 đồng

- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.966.943 đồng

- Cung cấp hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ khách tại Khách sạn Rex với giá gói thầu là 2.966.943.210 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.976.443.362 đồng.

Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Phước để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với giá gói thầu là 267.173.000 đồng.

Phòng văn hóa và thông tin huyện Mường Chà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Chà với giá gói thầu là 994.030.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.000.000.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Yên Sở sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 106.976.000 đồng

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 14.081.000 đồng

- Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo chợ Giá xã Yên Sở ( gdd) với giá gói thầu là 3.373.566.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 107.074.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 2.608.000 đồng

- Tư vấn kiểm toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 73.958.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 4.202.195.000 đồng.

Minh Phương