Điểm tin mời thầu ngày 15/5/2019

Cập nhật: 06:02 | 15/05/2019

TBCKVN - Trong ngày 15/5/2019, trên phạm vi cả nước có 1120 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.      

diem tin moi thau ngay 1552019 Điểm tin mời thầu ngày 14/5/2019
diem tin moi thau ngay 1552019 Điểm tin mời thầu ngày 13/5/2019
diem tin moi thau ngay 1552019 Điểm tin mời thầu ngày 11/5/2019

Bệnh viện Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, với giá gói thầu là 24.684.000 đồng.

- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 12.342.000 đồng.

- Thuê hệ thống máy PET/CT, với giá gói thầu là 11.220.000.000 đồng.

Tổng mức đầu tư là 11.257.026.000 đồng.

diem tin moi thau ngay 1552019
Điểm tin mời thầu ngày 15/5/2019. (Ảnh minh họa)

Uỷ ban nhân dân xã Liên Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, với giá gói thầu là 6.264.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công, với giá gói thầu là 55.539.000 đồng.

- Bảo hiểm công trình, với giá gói thầu là 2.081.000 đồng.

- Xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 1.803.329.000 đồng.

Tổng mức đầu tư là 1.962.015.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 19DAY-G26 Cung cấp dây cáp điện trung hạ áp các loại, với giá gói thầu hơn 56,181 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ các công trình đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.181.577.370 đồng.

Bệnh viện Mắt (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 42.872.846.590 đồng và 67.780.679.100 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2019 của Bệnh viện Mắt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110.653.525.690 đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 (lần 2), với giá gói thầu là 55,743 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 (lần 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.743.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL7 Kênh và công trình trên kênh từ K19+130 - K21+643 và tràn đỉnh dài tại K21+745 và Gói thầu XL8 Kênh và công trình trên kênh từ K30+730 - K34+930, với giá gói thầu lần lượt là 40.690.837.000 đồng và 78.262.041.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 400 tỷ đồng. Trung tâm y tế huyện Tân Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, với giá gói thầu là 5.500.000 đồng.

- Mua bóng phát tia X cho máy chụp cắt lớp vi tính Brivo ( CT 325), với giá gói thầu là 855.500.000 đồng.

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, với giá gói thầu là 10.500.000 đồng.

Tổng mức đầu tư là 871.500.000 đồng.

Hoàng Hà