Điểm tin mời thầu ngày 15/4/2019

Cập nhật: 17:07 | 15/04/2019

TBCKVN - Trong ngày 15/4/2019, trên phạm vi cả nước có 688 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.  

diem tin moi thau ngay 1542019 Điểm tin mời thầu ngày 14/4/2019
diem tin moi thau ngay 1542019 Điểm tin mời thầu ngày 12/4/2019
diem tin moi thau ngay 1542019 Điểm tin mời thầu ngày 11/4/2019

Công ty Điện lực Lạng Sơn: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Tư vấn lập BC KTKT trạm 110kV không người trực, TTĐK xa, với giá trị gói thầu là 257.645.650 đồng. Gói thầu này thuộc chủ đầu tư Công ty Điện lực Lạng Sơn - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Tổng giá trị đầu tư là cho dự án là 257.645.650 đồng.

diem tin moi thau ngay 1542019
Điểm tin mời thầu ngày 15/4/2019. Ảnh minh họa

UBND huyện Việt Yên: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Kiểm toán độc lập, với giá trị gói thầu là 105.946.000 đồng. Gói thầu xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, với giá trị gói thầu là 5.617.338.000 đồng. Gói thầu Bảo hiểm, với giá trị gói thầu là 31.807.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 6.830.842.000 VND.

Ban quản lý dự án huyện Việt Yên: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp công trình: Trường Tiểu học xã Tăng Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà lớp học và phụ trợ, với giá trị gói thầu là 10.255.723.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Trường Tiểu học xã Tăng Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà lớp học và phụ trợ. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 12.146.917.000 VND.

Lữ đoàn 164 - Quân đoàn 2: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua sắm trang thiết bị trạm xưởng, với giá trị gói thầu là 1.800.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị Lữ đoàn 164 - Quân đoàn 2. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 1.800.000.000 VND.

Phân viện Thú y Miền Trung: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất, sinh phẩm năm 2019 thuộc đề tài khoa học: Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn, với giá trị gói thầu là 308.807.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm năm 2019 Phân viện Thú y Miền Trung. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 308.807.000 VND.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01.XL - Xây lắp và hạng mục chung Đường Giao thông nông thôn xã Đức Nhân, với giá trị gói thầu là 2.002.696.817 đồng. Gói thầu 02-TV: Tư vấn giám sát, với giá trị gói thầu là 61.679.224 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Đường giao thông nông thôn xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 2.418.257.000 VND.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Cung cấp TTBYT 01, Gói thầu số 2: Cung cấp TTBYT 02, Gói thầu số 3: Cung cấp TTBYT 03, Gói thầu số 4: Cung cấp TTBYT 04, Gói thầu số 5: Cung cấp TTBYT 05, Gói thầu số 6: Cung cấp TTBYT 06, Gói thầu số 7: Cung cấp TTBYT 07, Gói thầu số 8: Cung cấp TTBYT 08, Gói thầu số 9: Cung cấp TTBYT 09, Gói thầu số 10: Cung cấp TTBYT 10. Các Gói thầu này thuộc dự án Cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 164.791.000.000 VND.

Ủy ban nhân dân xã Yên Lương: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Yên Lương (Hạng mục đường giao thông không bao gồm phần láng nhựa mặt đường và hạng mục cống hộp ngang đường), với giá trị gói thầu là 4.632.653.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Yên Lương, huyện Ý Yên (Đoạn từ cống tiêu sông S37 ra sông Sắt đến trạm bơm Hoàng Mẫu). Tổng giá trị đầu tư của dự án là 9.241.791.000 VND.

Ban quản lý dự án huyện Việt Yên: sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bối cống nội xã Hương Mai huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, với giá trị gói thầu là 8.039.474.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bối cống nội xã Hương Mai huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 9.792.498.000 VND.

Hoài Dương