ĐHCĐ SHS: Đặt chỉ tiêu lợi nhuận đi ngang, trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 15%

Cập nhật: 11:36 | 23/04/2019

TBCKVN - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX - Mã chứng khoán: SHS) đã diễn ra sáng nay (23/4). Công ty định hướng trở thành một trong những công ty môi giới hàng đầu Việt Nam, phấn đấu nằm top 3 thị phần môi giới và tổ chức hàng đầu về tư vấn.  

dhcd shs dat chi tieu loi nhuan di ngang tra co tuc bang tien theo ty le 15 Vừa tăng VĐL lên gần gấp đôi, Chứng khoán SHS lại thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu
dhcd shs dat chi tieu loi nhuan di ngang tra co tuc bang tien theo ty le 15 Lợi nhuận sau thuế qúy IV/2018 của SHS giảm gần 27% so với cùng kỳ
dhcd shs dat chi tieu loi nhuan di ngang tra co tuc bang tien theo ty le 15 SHS bảo lãnh phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu

Trong năm 2018, SHS đã sáp nhập thành công SHBS tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 2018 tổng doanh thu đạt 1.248 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, hoàn thành 92,46% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới (gồm cả lưu ký) đạt 264,6 tỷ đồng, chiếm 21,2% doanh thu - tăng nhẹ 1,07% năm 2017, lãi từ cho vay và phải thu đạt 375,1 tỷ đồng, chiếm 30% và tăng 11,14%, hoạt động đầu tư ghi nhận 484,6 tỷ đồng chiếm 38,8% và tăng 16,3%, hoạt động tư vấn ghi nhận 118 tỷ đồng, tăng 62%.

dhcd shs dat chi tieu loi nhuan di ngang tra co tuc bang tien theo ty le 15
Năm 2019, SHS thận trọng đặt kế hoạch lãi trước thuế 420 tỷ đồng

Thị phần môi giới của SHS duy trì trong top 6 các CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên 2 sàn HNX và HSX, top 7 thị phần môi giới trái phiếu trên HNX. Hiện công ty đang quản lý 42.655 tài khoản, tăng 56,8%. Năm qua công ty đã phát hành 4 đợt trái phiếu doanh nghiệp huy động 2.300 tỷ đồng với lợi thế lãi vay rẻ hơn vay vốn tín dụng ngân hàng,

Năm 2019, SHS đặt kế hoạch 1.291 tỷ đồng doanh thu và 420,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng không đáng kể so với thực hiện 2018. Quan điểm của ban lãnh đạo SHS trong việc đầu tư 2019 là thận trọng, tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị thông qua hoạt động M&A và thoái vốn, giảm tỷ trọng trên thị trường niêm yết.

Công ty định hướng trở thành một trong những công ty môi giới hàng đầu Việt Nam, phấn đấu nằm top 3 thị phần môi giới và tổ chức hàng đầu về tư vấn.

Năm 2018, SHS dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Quỹ thù lao cho thành viên HĐQT (5 người) là 3,36 tỷ đồng và 3 thành viên BKS là 1,296 tỷ đồng. Năm 2019, HĐQT đề nghị quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn thù lao đã chi năm 2018 (4,6 tỷ đồng).

HĐQT trình ĐHCĐ miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Mai Anh Chính giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2022 từ ngày 11/4/2019. Ông Mai Anh Chính hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng dịch vụ tài chính của tập đoàn T&T.

Trên thị trường chứng khoán, tạm dừng phiên giao dịch sáng ngày 23/4, cổ phiếu SHS tăng 2,7% lên mức 11.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản khá tốt với 474.300 đơn vị được giao dịch khớp lệnh.

Trang Nhi