Đề nghị thu hồi “đất vàng” 129 Pasteur

Cập nhật: 15:08 | 12/01/2019

TBCKVN - VKSNDTC thu hồi mảnh “đất vàng” này nhằmđảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có liên quan.  

tap doan van thinh phat co lien quan den dat vang 129 pasteur

Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2016, với danh nghĩa công ty ‘bình phong” (Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79), bằng nhiều thủ đoạn cũng như sự giúp sức của nhiều cá nhân có chức vụ, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã được nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và một số ưu đãi khác... tại 07 nhà, đất công sản, dự án bất động sản với tổng diện tích6.723,87 m2 nhà và 26.759,9m2 đất, tổng trị giá là 2.517.856.000.000 đồng.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 07 nhà, đất công sản nêu trên, Phan Văn Anh Vũ đã tiến hành chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình hoặc liên kết, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho Ngành; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Nhà, đất tại số 129 Pasteur, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Nhà đất số 129 Pasteur), gồm 1.490,52 m2 nhà và 2.264 m2 đất, tổng trị giá 517.123.000.000 đồng.

Nhà đất số 129 Pasteur gồm 1.490,52 m2 nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015 Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur.

Ngày 13/5/2015, Tổng cục V Bộ Công an có Báo cáo số 1582/BC-B11-B61 (Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký) gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất cho phép Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 được mua chỉ định Nhà đất số 129 Pasteur để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Ngày 28/5/2015, ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an ký Tờ trình số 150/TTr-BCA-H41, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Ngày 08/9/2015, Chính phủ có ý kiến tại Công văn số 80/TTg-KTN, đồng ý bán chỉ định tài sản sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Nhà đất tại số 129 Pasteur theo giá thị trường cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để phục vụ yêu cầu công tác.

Ngày 24/10/2015, ông Bùi Văn Thành ký Công văn số 2384/BCA-V11 đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh và UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản Nhà đất số 129 Pasteur. Ngày 26/10/2015, Công ty CP Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số Vc 15/10/329/BĐS, xác định giá trị tài sản là: 301.393.940.000 đồng.

Ngày 21/01/2016, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ra Chứng thư thẩm định giá số Vc 16/01/329/BĐS, xác định tài sản trên có giá: 294.295.530.000 đồng.

Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc số 25/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá: 294.295.530.000 đồng.

Ngày 26/01/2016, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán số 07/2016 về việc chuyển nhượng Nhà, đất tại 129 Pasteur với giá 300.000.000.000 đồng. Ngày 28/01/2016 Công ty CP Đầu tư Peak View đã thanh toán 300.000.000.000 đồng cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Ngày 04/02/2016, Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận giá trị tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số Vc 16/01/329/BĐS là 294.295.530.000 đồng.

Ngày 03/3/2016, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 876/QĐ-UBND duyệt phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với Nhà đất số 129 Pasteur với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình là: 294.295.530.000 đồng.

Ngày 04/3/2016, Tổng cục IV, Bộ Công an và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng số 26/2016 về việc chuyển nhượng Nhà đất số 129 Pasteur, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 đã thanh toán toàn bộ số tiền mua bán theo hợp đồng. Ngày 24/4/2016, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 01/6/2016, UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.

Ngày 13/01/2018, 03 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định (29,7 triệu cổ phần, tương đương 99%, giá 346,51 tỷ đồng); bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang nhận chuyển nhượng 03 triệu cổ phần còn lại, với giá 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 517.123.000.000 đồng.

Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222.827.470.000 đồng.

Chính vì thế, VKSNDTC đối với Nhà đất tại số 129 Pasteur, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trước đây thuộc quyền quản lý của Bộ Công an cần giao cho Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp thu hồi đảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có liên quan.

PV