Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân

Cập nhật: 15:23 | 08/11/2018

TBCKVN - Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản bán đấu giá, thời gian đấu giá, thời gian đăng ký đấu giá:

1.Người có tài sản: UBND Huyện Thọ Xuân

2.Địa điểm: Tại khu Đồng Nhà thôn 4 xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2.1 Diện tích và tổng số lô đất đấu giá cụ thể : 16 lô, tổng diện tích đưa ra đấu giá là 2.896m2.

3.Mục đích sử dụng đất và thời hạn giao đất: Đất ở và giao đất lâu dài.

4.Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá

5.Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

STT

Lô đất số

Diện tích(m2/lô)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng/hs)

Ghi chú

Khu Đồng Nhà thôn 4

1

Từ lô số 01 đến 04; từ lô số 23 đến 31;

180

1.500.000

270.000.000

45.000.000

2000.000

2

Lô số 05 và 22

178

1.800.000

320.400.000

45.000.000

200.000

Đầu ve

3

Lô số 32

200

1.800.000

360.000.000

45.000.000

200.000

7.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, tham khảo mặt bằng, bán hồ sơ và thu hồ sơ : Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 20/11/2018 ( trong giờ hành chính) tại UBND xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân và tại Công ty.

8. Chốt hồ sơ vào hồi 16h30 ngày 20/11/2018.

9.Khách hàng nộp đơn đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước ngày 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018 vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa, số TK: 3500201025283 tại Ngân hàng NN và PTNT - Chi nhánh Thanh Hóa.

10. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào 07h30 ngày 23/11/2018 tại hội trường UBND xã Xuân Bái, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh Hóa.

11. Thông tin liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa, số 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.

Bảo Anh