Ngày 21/12:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Cao Bằng

Cập nhật: 06:44 | 05/12/2018

TBCKVN - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Quảng theo một số thông tin cụ thể sau:

Yến Thanh