Đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật: 17:00 | 12/09/2019

TBCKVN - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận Thông báo đấu giá Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 23/9/2019 như sau:

dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan

Thông báo đấu giá máy móc thiết bị và cây xăng tại TP Hải Phòng

dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan

Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất và MMTB tại Quận 7, TP. HCM

dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan

Đấu giá máy móc thiết bị tại TPHCM

1. Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận, cụ thể như sau:

dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan
dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan
dau gia may moc thiet bi tai tinh ninh thuan

2. Giá khởi điểm: 4.746.000.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước: 711.900.000 đồng (Bảy trăm mười một triệu chín trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 00 phút ngày 18/9/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/9/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/9/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 20/9/2019 trong giờ hành chính tại Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (Địa chỉ: số 158 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/9/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 23/9/2019 (Chiều thứ hai) tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 298/QC-TTDVĐGTS ngày 05/9/2019).

Linh Linh