Đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Việt Toàn tại BIDV - Chi nhánh Thái Bình

Cập nhật: 14:05 | 10/09/2018

 TBCKVN - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 24/9/2018 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Việt Toàn (Công ty Việt Toàn), VAMC đã mua nợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) theo Hợp đồng mua bán nợ số 4166/2014/MBN.VAMC1-BIDV ngày 25/9/2014.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Việt Toàn. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tổ chức tín dụng cho vay: BIDV - Chi nhánh Thái Bình.

3. Giá khởi điểm: 9.892.060.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 21/9/2018.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 20/9/2018 tại Trụ sở VAMC.

6. Xem tài sản: Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/9/2018 tại Trụ sở VAMC.

7. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 24/9/2018 – Trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Bà Nguyễn Hồng Thúy Trang (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại 0986.678.132. Email: nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn.

Bảo Anh

Tin liên quan