• duoc chi dinh mot don vi thuc hien hai goi thau tu van hay khong
    TBCKVN - Nếu gói thầu tư vấn giám sát và gói thầu tư vấn đấu thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì chủ đầu tư có được phép chỉ định thầu cho một đơn vị tư vấn vừa làm tư vấn đấu thầu, vừa làm tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp không? Vấn đề này sẽ được hiểu như sau:  
    15:48 | 22/05/2019
|< < 1 2 3 > >|