• co can chu ky cua nguoi dai dien trong bien ban thuong thao hop dong khong

    Có cần chữ ký của người đại diện trong biên bản thương thảo hợp đồng không?

    TBCKVN - Độc giả hỏi: Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu phải tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất theo quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng của các nhà thầu. Tuy nhiên trong biên bản thương thảo hợp đồng có bắt buộc người ký tên phải là đại diện hợp pháp của bên mời thầu và bắt buộc phải đóng dấu hay không?
    08:02 | 23/07/2019
|< < 1 2 3 > >|