Cổ phiếu của GTNFoods (GTN) vào diện kiểm soát từ ngày 03/03

Cập nhật: 06:40 | 27/02/2020

TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã quyết định đưa cổ phiếu của CTCP GTNFoods (HOSE – Mã chứng khoán: GTN) vào diện kiểm soát kể từ ngày 03/03/2020 do doanh nghiệp lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng tính đến cuối năm 2019.

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303

Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu VTS vào diện kiểm soát

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303

Tiếp tục tái phạm, cổ phiếu FDT vào diện kiểm soát từ ngày 03/01

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303

UBCKNN đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM vào diện kiểm soát đặc biệt

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, nguyên nhân cổ phiếu GTN bị kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến này 31/12/2018 (số điều chỉnh hồi tố) là -39,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -66,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 là -208,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu GTN giảm mạnh 4,57%, hiện đang đứng ở mức 16.700 đồng/cổ phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa qua đã bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị, theo đó các thành viên mới là bà Mai Kiều Liên, ông Lê Thành Liêm, ông Trịnh Quốc Dũng, ông Nghiêm Văn Thắng và ông Đỗ Lê Hùng. Phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị cũng đã họp và bầu bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên mới Hội đồng quản trị đều là các nhân sự cao cấp đến từ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Trong đó, bà Mai Kiều Liên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk; ông Lê Thành Liêm là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng; ông Trịnh Quốc Dũng là Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu. Trước khi tham gia Hội đồng quản trị tại GTN Foods, ông Trịnh Quốc Dũng đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty này từ tháng 12/2019.

Theo kế hoạch kinh doanh 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, GTN Foods đặt mục tiêu doanh thu thuần là 2.909 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng.

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303 Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu VTS vào diện kiểm soát

TBCKVN - Cổ phiếu VTS bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế liên tiếp âm trong 2 năm 2018 và 2019 ...

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303 Tiếp tục tái phạm, cổ phiếu FDT vào diện kiểm soát từ ngày 03/01

TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc đưa cổ phiếu FDT của CTCP Fiditour ...

co phieu cua gtnfoods gtn vao dien kiem soat tu ngay 0303 Tiếp tục tái phạm, cổ phiếu HLG bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 19/6

TBCKVN - Hôm qua (12/06), Sở Ciao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã ra quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty ...

Tân An