Có phải đăng báo đấu thầu khi chào hàng cạnh tranh có trị giá 350 triệu không?

Cập nhật: 15:56 | 31/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Hiện tại bên công ty tôi đang tiến hành thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh có giá trị 350 triệu. Vậy sau khi lựa chọn được nhà thầu chúng tôi có cần đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Báo đấu thầu hay không?

co phai dang bao dau thau khi chao hang canh tranh co tri gia 350 trieu khong

Gói thầu in sách giá thẩm định 250 triệu thì áp dụng hình thức đấu thầu nào?

co phai dang bao dau thau khi chao hang canh tranh co tri gia 350 trieu khong

Trường hợp nào được áp dụng bảo đảm dự thầu

co phai dang bao dau thau khi chao hang canh tranh co tri gia 350 trieu khong

So sánh hình thức lựa chọn nhà thầu xây dựng

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 58/2016/TT-BTC.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

co phai dang bao dau thau khi chao hang canh tranh co tri gia 350 trieu khong
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, Điều 18 Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định về chào hàng cạnh tranh như sau:

"Điều 18: Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác)”.

Theo đó, Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định:

"Điều 19: Quy trình chào hàng cạnh tranh

1. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ."

Như vậy, gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh của công ty bạn có giá trị 350 triệu đồng nên sẽ thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường. Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh như sau:

"2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia theo thời gian quy định trong thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu".

Theo đó, Điểm d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định: d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu; Như vậy, theo Điểm đ Điều 8 Luật đấu thầu 2013 thì Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư phải được đăng tải trên báo đấu thầu.

Do đó, sau khi lựa chọn được nhà thầu, bạn phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Báo đấu thầu.

Thủ tục đăng tải thông tin lên Báo đấu thầu được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

- Đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

- Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi các tổ chức tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

- Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi Báo đấu thầu nhận được thông tin , Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo đấu thầu.

Thu Uyên