Có được phép tự thuê tổ chức tư vấn giám sát không?

Cập nhật: 12:12 | 02/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị A được UBND tỉnh phê duyệt không có gói thầu tư vấn giảm sát (UBND tỉnh không đồng ý có gói thầu tư vấn giám sát này), Xin hỏi đơn vị A có được thuê tổ chức tư vấn giám sát không, nếu được thuê thì chi phí cho tư vấn giám sát có được tính theo Quyết định 79 của BXD không? 

co duoc phep tu thue to chuc tu van giam sat khong

Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong đấu thầu

co duoc phep tu thue to chuc tu van giam sat khong

Quy định về thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

co duoc phep tu thue to chuc tu van giam sat khong

Các trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu 2013 và Luật Xây dựng 2014

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP

- Quyết định 79/QĐ-BXD

co duoc phep tu thue to chuc tu van giam sat khong
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì chủ thể có thẩm quyền giám sát:

+ Chủ đầu tư tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực được chủ đầu tư thuê giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Đối với loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trong hợp đồng có quy định về quyền giám sát của tổng thầu:

- Tổng thầu thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện;

- Nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực được tổng thầu thuê giám sát (với điều kiện tổng thầu có quyền thực hiện giám sát);

- Chủ đầu tư kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng thầu bằng cách cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình với điều kiện có sự thỏa thuận trước với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu.

+ Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách:

- Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;

- Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;

- Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp.

Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công công trình và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình. Khi Chủ đầu tư không có đủ năng lực để thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng công trình thì phải thuê đơn vị tư vấn giám sát có năng lực để thực hiện.

Căn cứ theo quy định tại Mục IX Quyết định 79/QĐ-BXD định mức chi phí quản lý trong dự án đầu tư xây dựng Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định 79/QĐ-BXD) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

Minh Phương