Cổ đông lớn nhất Kusto phản đối sáp nhập Ricons vào Coteccons ngay trước khi ĐHĐCĐ diễn ra

Cập nhật: 08:53 | 09/04/2019

Kusto cho rằng việc sử dụng cổ phiếu của Coteccons để chi trả cho các thương vụ M&A không hợp lý đến khi hiệu quả hoạt động tài chính của Coteccons khởi sắc hơn và giá cổ phiếu đạt đến giá trị thực xứng đáng.

co dong lon nhat kusto phan doi sap nhap ricons vao coteccons ngay truoc khi dhdcd dien ra Đại hội Coteccons 2019: Bàn tiếp câu chuyện sáp nhập Ricons
co dong lon nhat kusto phan doi sap nhap ricons vao coteccons ngay truoc khi dhdcd dien ra Coteccons - CTD đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 sụt giảm, lên phương án phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons
co dong lon nhat kusto phan doi sap nhap ricons vao coteccons ngay truoc khi dhdcd dien ra LNST của Ricons đạt hơn 88 tỷ đồng trong quý 3/2018
co dong lon nhat kusto phan doi sap nhap ricons vao coteccons ngay truoc khi dhdcd dien ra

Ngày 8/4, một ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra, cổ đông lớn nhất của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) là Kustocem - thành viên của Kusto Group - đã lên tiếng không ủng hộ một trong những nội dung quan trọng sẽ thảo luận tại Đại hội là phát hành cổ phiếu để nhận sáp nhập công ty Ricons.

Nguyên văn thông báo của Kustocem:

Kustocem trở thành cổ đông của Coteccons từ năm 2012 và là một trong những cổ đông nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Coteccons, chúng tôi luôn xem Coteccons là đối tác chiến lược. Kustocem luôn đồng hành và ủng hộ Công ty, Ban Giám đốc, và Hội đồng Quản trị, ngay cả với kết quả tài chính 2018 sụt giảm của Coteccons.

Tuy nhiên, với thương vụ mua bán sáp nhập với Ricons, Kustocem không thấy được tính hợp lý và chiến lược rõ ràng.

Thương vụ M&A với Công ty Ricons sẽ không mang lại bất cứ lợi ích và giá trị nào có liên quan tới hoạt động vận hành của Coteccons hiện tại. Thay vào đó, Kustocem tin rằng việc ban lãnh đạo tập trung vào giá trị cốt lõi của Công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn thương vụ M&A này.

Việc sử dụng cổ phiếu của Công ty để chi trả cho các thương vụ M&A không hợp lý đến khi hiệu quả hoạt động tài chính của Coteccons khởi sắc hơn và giá cổ phiếu đạt đến giá trị thực xứng đáng.

Do đó, chúng tôi thông báo với Đại Hội đồng cổ đông như sau: Kustocem sẽ không đưa ra bất cứ biểu quyết đồng ý nào cho thương vụ sáp nhập lần này, cũng như không ủy quyền đồng ý cho Hội đồng quản trị về chiến lược M&A sắp tới.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các cổ đông của Coteccons sẽ hiểu quyết định của Kustocem, và chúng tôi trân trọng yêu cầu Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị dừng ngay những việc liên quan tới thương vụ M&A với Ricons, và tập trung vào chiến lược phát triển giá trị cốt lõi của Coteccons để đưa Công ty quay trở lại con đường thành công với hoạt động kinh doanh vượt trội.

Chúng tôi tin rằng Coteccons cùng với ban lãnh đạo tài năng và chuyên nghiệp, luôn có năng lực giữ vững, tăng cường vị thế dẫn đầu ngành cũng như đảm bảo tốc độ tăng trưởng và hiệu suất lợi nhuận của Công ty.

Kinh Kha

Theo ttvn.vn