Có 6 ngân hàng tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế

Cập nhật: 15:10 | 11/07/2019

TBCKVN – Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 4475/TCHQ-TXNK, đồng ý để 6 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP  Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong thí điểm triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

co 6 ngan hang tham gia chuong trinh doanh nghiep nho thu thue

Vietcombank mở rộng thanh toán điện tử các dịch vụ công

co 6 ngan hang tham gia chuong trinh doanh nghiep nho thu thue

Chính sách thuế đối với chi phí lãi vay

co 6 ngan hang tham gia chuong trinh doanh nghiep nho thu thue

Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Chương trình doanh nghiệp nhờ thu là việc doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin về số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định.

Với việc mở rộng triển khai chương trình nộp thuế này, cơ quan hải quan đã bổ sung thêm phương thức nộp tiền thuế cho doanh nghiệp bên cạnh các phương thức nộp tiền trước đây như: thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, chương trình nộp thuế điện tử 24/7. Việc triển khai chương trình này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính.

co 6 ngan hang tham gia chuong trinh doanh nghiep nho thu thue
Có 6 ngân hàng tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế. Ảnh minh họa

6 ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện ngay việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019, đảm bảo thời gian chính thức triển khai thí điểm trước 15/9/2019.

Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: http://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login).

Bước 2: Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi người nộp thuế đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 3: Làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 4: Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Bước 5: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác được thực hiện theo các bước nêu trên.

Hoài Dương