Cần có giải pháp cụ thể, tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Cập nhật: 16:31 | 11/01/2019

TBCKVN - Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu triển khai ngay giải pháp cụ thể, tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro; xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, không làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống QTDND nói riêng và an toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung.  

can co giai phap cu the tang cuong quan ly nha nuoc doi voi he thong quy tin dung nhan dan Sự khác biệt từ thẻ ghi nợ nội địa quỹ tín dụng nhân dân
can co giai phap cu the tang cuong quan ly nha nuoc doi voi he thong quy tin dung nhan dan Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân
can co giai phap cu the tang cuong quan ly nha nuoc doi voi he thong quy tin dung nhan dan NHNN chi nhánh giám sát thanh lý tài sản của QTDND trên địa bàn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), trực tuyến từ Trụ sở NHNN với các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào chiều ngày 09/01/2019.

Tính đến 30/11/2018, toàn hệ thống QTDND có 1.183 quỹ, hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố với số thành viên là 1.550.936 thành viên (bình quân 1 quỹ 1.311 thành viên). Tổng nguồn vốn tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý: tổng nguồn vốn đạt 112.546,4 tỷ đồng (30/11/2018) tăng 9,7% so với 31/12/2017, bình quân 95,1 tỷ đồng/quỹ; tổng dư nợ cấp tín dụng là 89.055,8 tỷ đồng, tăng 11% so với 31/12/2017.

can co giai phap cu the tang cuong quan ly nha nuoc doi voi he thong quy tin dung nhan dan
Ảnh: Nguồn Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong hoạt động của hệ thống QTDND, trong đó, một bộ phận các QTDND có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích liên kết, tương trợ giữa các thành viên, mà chạy theo mục tiêu lợi nhuận; không tuân thủ các quy định pháp luật, buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ… Công tác quản lý, thanh tra, giám sát của một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các QTDND còn hạn chế, thiếu quyết liệt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, để phát triển hệ thống QTDND trong thời gian tới, cần tập trung rà soát, củng cố, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống QTDND theo Chỉ thị 06 nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả trước khi thực hiện việc tăng cường mở rộng phát triển hệ thống QTDND.

Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế quản lý hệ thống QTDND với các cấp độ khác nhau về quy mô, phù hợp với mô hình kinh tế tập thể, năng lực quản trị, điều hành của QTDND. Phân cấp quy mô về vốn, sẽ có các điều kiện tương ứng về bộ máy, con người, trình độ quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, cơ sở vật chất và công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của các QTDND an toàn và hiệu quả.

Song song với việc củng cố, chấn chỉnh hệ thống, cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tăng cường gắn kết trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên của QTDND, liên kết giữa các QTDND với Ngân hàng hợp tác xã, Hiệp hội QTDND, Quỹ Bảo toàn để phát triển hệ thống QTDND. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ khi có rủi ro thanh khoản, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động giữa các QTDND.

Thu Hoài