Các bước tiến hành lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia

Cập nhật: 12:06 | 23/04/2019

TBCKVN – Để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu cần tiến hành thông qua các bước sau:  

cac buoc tien hanh lua chon nha thau qua mang dau thau quoc gia Điểm tin mời thầu ngày 5/4/2019
cac buoc tien hanh lua chon nha thau qua mang dau thau quoc gia Điểm tin mời thầu ngày 2/4/2019
cac buoc tien hanh lua chon nha thau qua mang dau thau quoc gia Có bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu với gói thầu mini?
cac buoc tien hanh lua chon nha thau qua mang dau thau quoc gia Dự án nào phải ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?

1. Bên mời thầu đăng nhập vào mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số (bên mời thầu) đã được cấp.

cac buoc tien hanh lua chon nha thau qua mang dau thau quoc gia

Các bước tiến hành lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia

Ảnh minh họa

2. Tiếp theo, nhà thầu chọn bên mời thầu và truy cập vào lĩnh vực mà bên mời thầu muốn tổ chức lựa chọn nhà thầu (gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn, gói thầu phi tư vấn, gói thầu hỗn hợp,…).

3. Ví dụ, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

- Nhà thầu chọn “qua mạng” – Thông báo mời thầu – Nhập thông báo mời thầu – Tìm – Nhập số kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải trước đó, sau khi nhập số Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các thông tin về gói thầu sẽ được hiển thị.

4. Bên mời thầu nhập các thông tin của gói thầu (thời điểm đóng mở thầu, số tiền bảo đảm dự thầu,…), tiếp theo Bên mời thầu chọn “lưu” để lưu thông báo mời thầu.

5. Tiếp theo, bên mời thầu chọn nhập bảng dữ liệu đấu thầu để nhập các thông tin của cho bảng dữ liệu mời thầu.

6. Nhập tiêu chuẩn đánh giá, ở bước này bên mời thầu nhập tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá (trừ Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá).

7. Nhập phạm vi cung cấp: Bên mời thầu nhập phạm vi cung cấp của gói thầu theo dự toán gói thầu đã được phê duyệt.

8. Nhập điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Sau khi nhập đầy đủ các mục trên, bên mời thầu in các phần này để tiến hành thẩm định E-HSMT.

E-HMST đầy đủ để tiến hành thẩm định gồm có các nội dung được bên mời thầu nhập trực tiếp trên mạng đấu thầu quốc gia và các nội dung khác gồm: Chương III (Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá), Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Trước khi đăng tải E-HSMT phải được thẩm định và ra Quyết định phê duyệt theo đúng quy định.

Văn Khương