Bộ Tài chính: Thu ngân sách tháng Hai chỉ bằng một nửa tháng Một

Cập nhật: 15:14 | 06/03/2019

TBCKVN - Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, số thu nội địa tháng Hai ước đạt 69.500 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với số thu tháng trước (số thu tháng một đạt hơn 135.000 tỷ đồng).

bo tai chinh thu ngan sach thang hai chi bang mot nua thang mot 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Kho bạc Nhà nước
bo tai chinh thu ngan sach thang hai chi bang mot nua thang mot Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
bo tai chinh thu ngan sach thang hai chi bang mot nua thang mot Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 107% dự toán

Như vậy, theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm ước đạt xấp xỉ 246.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018. Song lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa đạt gần 204.800 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

bo tai chinh thu ngan sach thang hai chi bang mot nua thang mot

Thu nội địa tháng hai chỉ bằng hơn 50% so với số thu tháng trước.

Với dầu thô, theo thống kê, số thu từ khoản này 2 tháng chỉ đạt gần 8.700 tỷ đồng, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018. Báo cáo cho thấy, giá dầu của Việt Nam thanh toán trong kỳ bình quân đạt 62 USD/thùng, thấp hơn 3 USD/thùng so với giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, tổng thu ngân sách theo Bộ Tài chính trong 2 tháng ước đạt xấp xỉ 246.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

bo tai chinh thu ngan sach thang hai chi bang mot nua thang mot

Hướng ngược lại, với chi ngân sách, tổng chi trong 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195.400 tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đức Hậu