• du kien den nam 2040 tp thanh hoa co quy mo dien tich khoang hon 228km2

    Dự kiến đến năm 2040 TP Thanh Hóa có quy mô diện tích khoảng hơn 228km2

    TBCKVN - Dự kiến đến năm 2040 phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thanh Hóa với quy mô diện tích khoảng 228,28km2, dân số hiện trạng gồm cả quy đổi khoảng 580.000 người trên cơ sở sáp nhập huyện Đông Sơn vào. Hiện nay, TP Thanh Hóa đang có 20 phường và 14 xã và huyện Đông Sơn có 01 thị trấn và 13 xã.
    11:07 | 17/02/2020
|< < 1 2 3 > >|