Bất động sản Thế Kỷ lên sàn chứng khoán từ ngày 5/9

Cập nhật: 13:12 | 24/08/2018

TBCKVN - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa  thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ có trụ sở hoạt động tại: số137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội được Sở GDCK TP.HCM chấp thuận niêm yến và giao dịch trên sàn CK TP.HCM theo Quyết định số 306/QĐ-SGDHCM ngày 10/08/2018 với các nội dung:

Theo đó loại chứng khoán của Công ty CP BĐS Thế Kỷ là Cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán: CRE, mệnh giá: 10.000 đồng

Như vậy số lượng chứng khoán Công ty CP BĐS Thế Kỷ niêm yết là: 500.000.000.000 đông. Ngày niêm có hiệu lực được tính từ ngày 10/08/2018 và có hoạt động giao dịch chức thức là vào ngày 05/09/2018

Trong ngày giao dịch đầu tiên giá tham chiếu cổ phiếu đạt 50.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +_ 20% so với giá tham chiếu.

bat dong san the ky len san chung khoan tu ngay 59

Thy Thêu