Bảo hiểm Việt Nam chi trả bình quân 2.500 tỷ đồng/tháng cho khách hàng

Cập nhật: 11:02 | 15/11/2018

TBCKVN - Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính tính đến thời điểm hiện nay, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Việt Nam hiện cũng có một chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

bao hiem viet nam chi tra binh quan 2500 ty dongthang cho khach hang Ngân hàng TMCP Quốc Dân và MAP Life phối hợp ra mắt bảo hiểm “Gia đình là nhà”
bao hiem viet nam chi tra binh quan 2500 ty dongthang cho khach hang Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi mua bảo hiểm trả góp
bao hiem viet nam chi tra binh quan 2500 ty dongthang cho khach hang Đại nhạc hội LIAN- Bảo hiểm điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, sau hơn 20 năm hình thành, phát triển, đặc biệt sau khi thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh cả về quy mô, số lượng doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm dịch vụ.

bao hiem viet nam chi tra binh quan 2500 ty dongthang cho khach hang

Thị trường bảo hiểm đã ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế – xã hội, thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018 và tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2018, cụ thể: Năm 2018, tổng tài sản ước đạt 390.717 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 23%).

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng số tiền đầu tư ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 19%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 24%). Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 21%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 15%, 2016-2018 là 27%). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 9%, 2016-2018 là 20%). Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.001 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23%/năm, (giai đoạn 2011-2015 là 23%, 2016-2018 là 21%). Hàng tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy tiết kiệm cho nền kinh tế. Điều đó, góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính và được bảo hiểm chi trả bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau, mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước.

Thêm vào đó, bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác; thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.

Nguyễn Thanh