Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn cho các dịch vụ nào?

Cập nhật: 09:26 | 08/05/2019

TBCKVN – Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn cho các dịch vụ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.  

ap dung mau ho so moi thau dich vu phi tu van cho cac dich vu nao Hà Nam: Nhiều vấn đề trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế
ap dung mau ho so moi thau dich vu phi tu van cho cac dich vu nao Điểm tin mời thầu ngày 7/5/2019
ap dung mau ho so moi thau dich vu phi tu van cho cac dich vu nao Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 36: Xây dựng, nâng cấp các công trình trên Kênh N38, Kênh N40 và Kênh N43

Cụ thể như sau:

1. Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

ap dung mau ho so moi thau dich vu phi tu van cho cac dich vu nao
Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn cho các dịch vụ nào? (Ảnh minh họa)

2. Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ đó.

3. Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa quy định về giá dự thầu, ngôn ngữ, đồng tiền, ưu đãi, thời gian trong đấu thầu và các nội dung liên quan khác cho phù hợp với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

4. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng hoặc gói thầu có giá nhỏ hơn 10 tỷ đồng nhưng áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, chỉnh sửa quy định tại Mẫu hồ sơ mời thầu này để áp dụng cho phù hợp với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Văn Khương