• hanh vi pha hoai tai san huy hoai tai san bi xu ly nhu the nao

    Hành vi phá hoại tài sản, huỷ hoại tài sản bị xử lý như thế nào?

    TBCKVN - Quyền được bảo hộ về tài sản là một trong những quyền hợp pháp của công dân, nếu có người cố ý phá hoại tài sản, hủy hoại tài sản của mình thì công dân có thể báo đến cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy người có hành vi phá hoại tài sản, hủy hoại tài sản của người khác thì sẽ bị xử lý như thế nào?    
    09:36 | 19/08/2019
|< < 1 2 3 > >|