• lam gia con dau tai lieu cua co quan to chuc bi xu ly nhu the nao

    Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử lý như thế nào?

    TBCKVN - Trong thời gian học đại học, có người em nhờ tôi giúp đỡ để có chứng chỉ anh văn đủ điều kiện ra trường. Lúc đó tôi có một người bạn đề xuất chỉ cần đưa 2,5 triệu đồng thì sẽ giúp cho. Sau đó tôi đã giúp ba người bạn nữa để có chứng chỉ anh văn và chỉ nhận đúng 2,5 triệu sau đó đưa hết cho người kia. Nhưng khi nộp chứng chỉ thì bị phát hiện đây là giả, vậy trường hợp này tôi bị xử lý thế nào?    
    16:03 | 16/09/2019
|< < 1 2 3 > >|