Agribank Tây Hồ phong tỏa tài khoản Công ty Thái Hà: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Cập nhật: 15:00 | 11/10/2018

TBCKVN - Cho rằng ngân hàng Agribank, chi nhánh Tây Hồ vi phạm quy định của ngân hàng trong việc tiết lộ thông tin bí mật của khách hàng, một Doanh nghiệp đã đứng ra làm đơn tố cáo...

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ?

Cụ thể, theo như đơn tố cáo của Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Thái Hà (gọi tắt là Công ty Thái Hà): ngày 28/3/2017, Ngân hàng Agribank đã có Văn bản số 111/NHNo-TH gửi Bộ tư lệnh PKKQ và các phòng ban có liên quan đề nghị chủ đầu tư không chuyển tiền dự án đi bất kỳ ngân hàng nào khác cho Công ty Thái Hà khi chưa có thông báo của ngân hàng về việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán giữa Công ty Thái Hà và Công ty Đông Anh.

agribank tay ho phong toa tai khoan cong ty thai ha nhieu van de can lam ro
Nhiều vấn đề cần làm rõ tại Agribank Tây Hồ

Công ty Thái Hà cho rằng việc Agribank Tây Hồ tiến hành phong tỏa tài khoản giao dịch của công ty mở tại ngân hàng mà không đưa ra bất kỳ lý do gì là vi phạm quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22-11-2012 của Chính phủ,được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016.

Cụ thể Khoản 2, Điều 12 quy định: “Tài khoản bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau: Thứ nhất, khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thứ 2 khi tổ chức tín dụng phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền; khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản chung”.

Khoản 4, Điều 12 quy định: “Việc phong tỏa tài khoản thanh toán nếu trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo đại diện Công ty Thái Hà, việc Agribank Tây Hồ phát hành thư bảo lãnh cho Công ty Đông Anh với số tiền 16.112.723.000 đồng, lớn hơn số tiền tạm ứng theo hợp đồng thi công giữa Công ty Thái Hà và Công ty Đông Anh (11.304.250.000 đồng) là vi phạm Điều 9 Thông tư 07 về phạm vi bảo lãnh: “Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh”.

Theo đó, nghĩa vụ tài chính mà Công ty Đông Anh (bên được bảo lãnh) phải thực hiện đối với Công ty Thái Hà (bên nhận bảo lãnh) là toàn bộ số tiền tạm ứng theo các hợp đồng thi công (11.304.250.000 đồng).

Công ty Thái Hà đã tạm ứng cho Công ty Đông Anh số tiền 16.120.127.000 đồng qua 2 ủy nhiệm chi từ ngày 29/1/2016. Trên thực tế giữa 2 công ty chỉ có các hợp đồng thi công duy nhất đối với dự án nhà che máy bay nên việc tạm ứng (mặc dù không ghi rõ dự án nào) vẫn có thể xác định là cho dự án này.

Đại điện Công ty Thái Hà cho rằng, việc ngày 28/3/2017, Agribank Tây Hồ ra văn bản số 111/NHNo-TH gửi chủ đầu tư xác định Công ty Đông Anh mới chỉ nhận tạm ứng 6.495.576.000 đồng là cung cấp thông tin sai sự thật, quy định tại Khoản 3, Điều 6 , Nghị định 101/2012/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016: “Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ trong quá trình thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán”.

Ngày 31/3/2017, Ngân hàng Agribank Tây Hồ gửi Văn bản số 115/NHNo-TH tới Bộ tư lệnh PKKQ xác nhận Công ty Đông Anh đã thi công công trình với sản lượng thực tế đạt được 80% giá trị sản lượng theo hợp đồng, tương đương với số tiền 26.959.878.000 đồng mà không có bất kỳ cơ sở nào để chứng minh. Trong khi đó tổng giá trị 3 hợp đồng giữa Công ty Thái Hà và Công ty Đông Anh trên thực tế chỉ là 22.608.300.000 đồng.

Agribank Tây Hồ bị "tố" làm lộ thông tin khách hàng

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, ngày 28/3/2017, Công ty Thái Hà gửi Công văn số 2083/CV-TH tới Agribank Tây Hồ để xác nhận thông tin tài khoản. Mặc dù Công ty Thái Hà với tư cách là một khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng là chủ thể duy nhất đưa ra các nội dung đề nghị xác nhận. Tuy nhiên, công văn trả lời số 115/NHo-TH ngày 31/3/2017 từ Agribank Tây Hồ đã từ chối việc xác nhận đó và gửi đến nhiều đơn vị khác nhau, không liên quan đến đối tượng trong công văn đề nghị.

Công ty Thái Hà cho rằng, việc xác nhận thông tin giao dịch cho khách hàng là trách nhiệm của ngân hàng. Thế nhưng, Agribank Tây Hồ ngoài việc không cung cấp thông tin theo đề nghị của khách hàng, còn có hành vi tiết lộ thông tin bí mật khi cung cấp thông tin không liên quan đến nội dung trả lời cho các tổ chức cá nhân khác.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã đặt lịch và liên hệ làm việc với Agribank Tây Hồ. Sau hơn một tháng đặt lịch, ngân hàng vẫn không có thông tin phản hồi. PV đã trực tiếp gọi điện cho ông Đỗ Văn Tuấn, Giám đốc Agribank Tây Hồ và được trả lời: “Tôi mới về đây, tôi không biết việc đó, đấy là việc của giám đốc cũ”.

Nhóm PV