Agribank dự hội thảo quốc tế về tài chính nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật: 14:40 | 08/09/2018

TBCKVN - Nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp, nông thôn cho người nghèo tại Việt Nam, vừa qua, ngày 5/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội tín dụng nông nghiệp nông thôn Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tổ chức hội thảo quốc tế “Những thông lệ tốt nhất về tài chính nông nghiệp, nông thôn dành cho người nghèo - Kinh nghiệm của Việt Nam”. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tham dự hội thảo.  

Trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, nông nghiệp được coi là nền móng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và việc phát triển một thị trường tài chính nông thôn là vô cùng quan trọng. Tài chính nông nghiệp nông thôn là việc cung cấp các sản phẩm tài chính bao gồm tiết kiệm hoặc gửi tiền, thanh toán và chuyển tiền, tín dụng và bảo hiểm. Trong đó hoạt động tín dụng giữ vai trò nòng cốt để tạo nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội thảo tổ chức với mục tiêu lựa chọn những thông lệ/sáng kiến tốt nhất toàn cầu trong các chủ đề cụ thể và được đánh giá phù hợp với khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Thí điểm các thông lệ tốt nhất và mở rộng quy mô để đánh giá tính hiệu quả trong các dự án do các chính phủ, IFAD và các nhà tài trợ khác hỗ trợ. Xây dựng một cơ cấu mang tính hệ thống để đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách về việc thúc đẩy các thông lệ tốt nhất trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo ở nông thôn. Thông qua hội thảo các đại biểu được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm các thông lệ tốt nhất trong mạng lưới APRACA và các tổ chức bên ngoài.

agribank du hoi thao quoc te ve tai chinh nong nghiep nong thon
Các đại biểu trao đổi tại phiên họp

Với chủ đề “Chiến lược nâng cao sản phẩm dịch vụ tài chính cho hộ nghèo ở Việt Nam”, hội thảo đã xem xét các sáng kiến và dịch vụ tài chính được ứng dụng kết hợp với môi trường chính sách tích cực có thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững như thế nào. Hội thảo cũng tập trung vào các chiến lược sáng tạo để thực hiện các dịch vụ tài chính vì người nghèo để cải thiện lĩnh vực tài chính toàn diện và tiếp cận các tổ chức tài chính hoạt động trong nước.

Tại hội thảo, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng kết hoạt động tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới và định hướng hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá một cách sâu sắc các nội dung: Thực trạng tài trợ vốn và hạ tầng thể chế phục vụ cho nông nghiệp nông thôn; Tổng kết về thông lệ tốt nhất về tài chính nông thôn ở Việt Nam; Nhận diện mô hình kinh doanh tài chính, kênh phân phối cho người nghèo ở khu vực nông thôn; Thảo luận về những thông lệ tốt nhất cho tài chính nông thôn đến từ các nước; Nhận diện những thách thức và các mảng cần tập trung trọng điểm để các tổ chức tài chính ở cấp quốc gia có thể mở rộng quy mô hơn nữa.

Ông Prasun Kumar Das - Tổng Thư ký Hiệp hội các tổ chức tín dụng Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia tích cực vào phát triển tài chính nông nghiệp, nông thôn để mang lại sự phát triển toàn diện trên toàn quốc và đã tuân thủ các nguyên tắc của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. APRACA đang hỗ trợ hai ngân hàng (Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) xây dựng năng lực để đạt các mục tiêu đó thông qua trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khác, thông qua thăm quan các mô hình thành công nhất và đào tạo cán bộ.

Tại phiên thảo luận về các hoạt động tài chính nông thôn vì người nghèo và tác động đối với phát triển bền vững tại Việt Nam, đại diện các tổ chức thảo luận, rà soát các chương trình và dự án khác nhau đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm phân tích dòng tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các tổ chức tài chính đã mang lại một cái nhìn mới cho các đại biểu tham dự hội thảo.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank đã thông tin những kết quả đổi mới trong tài chính nông nghiệp, nông thôn của Agribank. Đồng thời cũng đề cập tới những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tài chính nông nghiệp, nông thôn như đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn còn hạn chế, đầu tư công cho khu vực nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng thấp, dàn trải chưa đáp ứng được nhu cầu. Vốn đầu tư tư nhân ít, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng dưới 2%), chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, năng lực sản xuất hạn chế, đầu tư thiếu đồng bộ, máy móc thiết bị sản xuất, chế biến chậm đổi mới; cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ; Sản xuất nông nghiệp thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiếu minh bạch,... khả năng xảy ra rủi ro lớn; Thị trường bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển, số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế; Cchưa xây dựng được các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa rớt giá; Việc giải ngân một số Dự án ODA... tiến độ giải ngân chậm, đối tượng vay khó tiếp cận nguồn vốn dự án do đối tượng khách hàng là tổ hợp tác hoặc hợp tác xã năng lực yếu, không đủ điều kiện vay vốn...

Khổng Vũ