6 tháng đầu năm, Vinacafe lãi chưa đầy 10 tỷ đồng

Cập nhật: 19:02 | 25/09/2018

TBCKVN - Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty mẹ (Vinacafe) đạt doanh thu 2.269 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp 3,2%. Công ty lãi sau thuế 10 tỷ đồng, giảm 81% nguyên nhân do doanh thu tài chính sụt giảm, chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần so với năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Vinacafe lãi chưa đầy 10 tỷ đồng,
giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Tổng công ty Cà phê Việt Nam là công ty thuộc sở hữu của Nhà nước, vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng. Công ty hiện đang đầu tư vào 31 công ty con (tổng giá trị 569 tỷ đồng); 5 công ty liên kết (tổng giá trị trên 27 tỷ đồng) và 2 đơn vị khác.

Năm 2018, Vinacafe đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.809 tỷ đồng và lợi nhuân 96 tỷ đồng; trong đó công ty mẹ mục tiêu doanh thu 2.951 tỷ đồng và lợi nhuận 57 tỷ đồng.

Công ty xây dựng kế hoạch với diện tích trồng cà phê và lúa tương đương năm ngoái. Chỉ tiêu cà phê xuất khẩu với 50 nghìn tấn, tăng 35% và kim ngạch xuất nhập khẩu 92,3 triệu USD, tăng 25%.

Trong năm nay, Vinacafe sẽ lựa chọn tổ chức định giá doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, công ty dự kiến giải thể 9 đơn vị thành viên theo loại hình Công ty TNHH do Nhà nước sở hữu và có vốn góp Nhà nước.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng giá trị tài sản công ty đạt 2.227 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết 443 tỷ đồng. Dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn trên 158 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ 922 tỷ đồng, bao gồm khoản vay nợ ngắn dài hạn giá trị 579 tỷ đồng.

Trang Nhi