• viettel post sap phat hanh 1713 trieu co phieu tra co tuc Viettel Post sắp phát hành 17,13 triệu cổ phiếu trả cổ tức
    TBCKVN - Theo thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post – UpCom - Mã chứng khoán: VTP) cho biết, vào ngày 5/6 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 17,13 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 1.000:414, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 414 cổ phiếu mới.  
Thương hiệu niêm yết nổi bật