• diem tin moi thau ngay 2212020

    Điểm tin mời thầu ngày 22/1/2020

    TBCKVN - Trong ngày  22/1/2020, trên phạm vi cả nước có 1910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong ...

Thương hiệu niêm yết nổi bật