TP.HCM: Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa

PV TBCK - 07/03/2018 12:21

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, để đơn vị này tập trung tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách để huy động vốn đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển DN, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Ảnh minh họa

Qua đó thực hiện đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) 8,3 - 8,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35% GRDP, thành lập mới 46.000 DN.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí nguồn vốn từ ngân sách cần chú ý đến các dự án, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội; trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ khởi công các công trình trọng điểm: Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Rạp xiếc và nhà biểu diễn đa năng Phú Thọ, Bảo tàng Tống hợp thành phố, Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch thành phố…

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần kêu gọi đầu tư, góp vốn tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao, ít thâm dụng lao động, mang lại giá trị gia tăng cao, hiệu quả kinh tế lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Đồng thời, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu nền kinh tế theo chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị phải tổ chức các diễn đàn phát triển DN định kỳ (hàng quý, 6 tháng) nhằm nắm bắt thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho DN phát triển.

Cùng với đó, tham mưu củng cố, phát triển DN có thương hiệu mạnh, đầu tư nâng chất lượng DN toàn diện, nâng dần tỷ lệ DN lớn trong cơ cấu DN chung….

Mặc dù đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đề ra nhưng ông Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM khắc phục đối với một số nội dung như: công tác tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ cho DN chưa đủ mạnh, nội dung hướng dẫn chưa cụ thể, hiệu quả tiếp cận các cơ chế, chính sách của các DN chưa cao; việc kêu gọi đầu tư huy động vốn theo hình thức PPP vào các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giác dục chưa được đẩy mạnh…
 
Minh Lâm

Theo thoibaonganhang.vn
Ý kiến bạn đọc
 Security code