Trường Trung cấp Y dược Yersin Nha Trang "bắt tay" với nhiều trường ĐH ngành Y dược

Cập nhật: 04:27 | 20/08/2018

TBCKVN - Liên kết đào tạo là một trong những mô hình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm. Trong đó, liên kết đào tạo ngành Chăm sóc sức khỏe lại càng được quan tâm sâu sắc hơn. Mặc dù là trường non trẻ, nhưng trường Trung cấp Y dược Yersin Nha Trang (TC Y dược Yersin) lại được khá nhiều trường ĐH “bắt tay” liên kết, phối hợp đào tạo ngành chăm sóc sức khỏe trình độ đại học (ĐH).

truong trung cap y duoc yersin nha trang bat tay voi nhieu truong dh nganh y duoc
Lễ công bố thành lập trường Y dược Yersin Nha Trang (nguồn Internet)

Theo giới thiệu trên trang thông tin của trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang thì nhà trường được thành lập theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Việc thành lập trường TC Y dược Yersin vào năm 2016 thực sự đầy khó hiểu, bởi lẽ, ngày 07/10/2015 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV của Bộ Nội Vụ - Bộ Y tế được ban hành. Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV, từ năm 2021 ngành Y sẽ hủy bỏ và chấm dứt tuyển nhân viên y tế trình độ trung cấp.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2021, viên chức tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành điều dưỡng; tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành hộ sinh; tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng kỹ thuật y.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, từ năm 2018, các trường trung cấp sẽ ngừng tuyển sinh và đào tạo. Từ năm 2021 sẽ dừng tuyển dụng hệ trung cấp điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y học. Từ năm 2025 sẽ bỏ chức danh cán bộ trung cấp trong toàn bộ hệ thống.

Theo thông tin tuyển sinh của trường TC Y dược Yersin, ngay sau khi thành lập, trường đã có nhiều hoạt động liên kết đào tạo, cụ thể:

Ngày 01/11/2016, trường ĐH Y Dược Hải Phòng ra thông báo tuyển sinh đào tạo liên kết với TC Y dược Yersin. Việc liên kết này được căn cứ theo Công văn số 5288/BGDDT-DGĐH ngày 25/10/2016 của Bộ GD&ĐT bổ sung chỉ tiêu đào tạo liên thông trình độ đại học ngành điều dưỡng, hệ vừa làm vừa học năm 2016 của trường ĐH Y Dược Hải Phòng với trường TC Y dược Yersin.

Ngày 10/07/2017, trường ĐH Trà Vinh có Thông báo tuyển sinh số 1568/TBTS-ĐHTV về đào tạo liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng lên ĐH một số ngành: Điều dưỡng; Xét nghiệm Y học; Y tế Công cộng. Thông báo này được căn cứ theo Văn bản số 1034/UBND-VX ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận chủ trương liên kết đào tạo giữa trường ĐH Trà Vinh với trường TC Y dược Yersin. Văn bản này không có căn cứ theo văn bản đồng ý nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

truong trung cap y duoc yersin nha trang bat tay voi nhieu truong dh nganh y duoc
Thông báo tuyển sinh của ĐH Y dược Hải Phòng

Ngày 20/12/2017, trường ĐH Tây Nguyên có Văn bản số 3015/ĐHTN-ĐTĐH về việc phối hợp tuyển sinh liên thông từ trung cấp Y đa khoa cho tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, văn bản này được căn cứ theo Công văn số 4805/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo liên thông ngành Y đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm học 2017 - 2018 cho tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 11533/UBND-KGVX ký ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao trường TC Yersin Nha Trang phối hợp tuyển sinh với trường ĐH Tây Nguyên.

Đặc biệt, ngày 15/01/2018, trường ĐH Buôn Ma Thuột có Thông báo tuyển sinh số 05/TB-DHBMT hệ đào tạo chính quy liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH ngành Dược hệ chính quy. Điều khó hiểu là, trong thông báo tuyển sinh này lại có nơi liên hệ thông tin là trường TC Y dược Yersin.

Không dừng lại việc liên kết ngành chăm sóc sức khỏe, ngày 30/06/2018, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có Văn bản số 1615/ĐHKDCN-HN về việc hợp tác đào tạo ĐH. Theo văn bản này, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận được Công văn số 32/YDYNT-ĐT của trường TC Y dược Yersin ngày 15/06/2018. Theo công văn này, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không chỉ liên kết về ngành y dược nói riêng mà còn liên kết tất cả các ngành Kinh tế. Tuy nhiên, những ngành này, trường TC Y dược Yersin không hề đào tạo?

truong trung cap y duoc yersin nha trang bat tay voi nhieu truong dh nganh y duoc
Văn bản của ĐH Tây Nguyên

Về liên kết đào tạo, trước đó được căn cứ theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, ĐH. Hiện nay là Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo liên kết ĐH.

Về đào tạo liên thông được căn cứ theo Thông tư số 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay là Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ ĐH.

Về đào tạo ngành Chăm sóc sức khỏe được căn cứ theo Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ Y tế.

Vậy những cái “bắt tay” của trường TC Y dược Yersin được thực hiện như thế nào với các trường ĐH? Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua, bổ sung chỉ tiêu với “mục đích” thực sự ra sao?

Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và chuyển tới bạn đọc ở những bài kế tiếp!

Hồng Thái Mai