index-widget

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải:

Trong 6 tháng, lãi ròng đạt hơn 3.000 tỷ đồng và hoàn thành 42% chỉ tiêu cả năm

Cập nhật: 15:06 | 11/09/2018

TBCKVN - Mới đây, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng.

Lãi ròng Thaco đạt 3.003 tỷ đồng trong 6 tháng,
hoàn thành 42% chỉ tiêu cả năm. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong quý II, Thaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.504 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 10%, đẩy lợi nhuận gộp tăng 32% lên 3.014 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18% lên 20,7%.

Hoạt động tài chính với doanh thu gấp 2,5 lần quý II/2017, đạt 342 tỷ đồng, trong khi chi phi tài chính giảm 6% xuống 225 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 24,5% và 41%.

Kết thúc quý II, lợi nhuận ròng của Thaco đạt 1.977 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Về nguồn vốn, Thaco đang vay 15.124 tỷ đồng, trong đó 93% là nợ vay ngắn hạn. Lợi nhuận lũy kế đến cuối tháng 6 của doanh nghiệp ở mức 9.746 tỷ đồng, bên cạnh khoản thặng dư vốn cổ phần gần 29,8 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu gần 15,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Thaco sau nửa năm tăng 8,6% lên 65.731 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 66% chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn 12.115 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm và hàng tồn kho 28.745 tỷ đồng, tăng 4%. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 9.253 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 27.751 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 3.003 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 17% so với năm 2017, tương đương 38% và 42% chỉ tiêu cả năm.

Được biết, vừa qua Thaco vừa công bố hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. Hai đại diện của Thaco là ông Nguyễn Hùng Minh (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Bảo Sơn (Phó TGĐ) được đề cử làm thành viên HĐQT thay thế cho 2 thành viên đã từ nhiệm trước đó.

Trang Nhi