index-widget

TP. HCM: Lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Cập nhật: 12:30 | 18/08/2018

TBCKVN - Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018, UBND TP. HCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 – 2030.  

tp hcm lap moi quy hoach tong the phat trien kinh te xa hoi giai doan 2021 2030
Ảnh minh họa

Theo đó, phải đảm bảo sự tuân thủ, tính thứ bậc trong hệ thống quy hoạch và tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; sớm ban hành văn bản quy định chi tiết về định mức lập quy hoạch; tiêu chí xác định điều kiện năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch… Hướng dẫn triển khai công tác lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trong trường hợp các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố chưa phê duyệt. Đồng thời hỗ trợ, giới thiệu danh sách các đơn vị tư vấn có uy tín, đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn, nhân sự và kinh nghiệm phù hợp lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thêm các khóa đào tạo về công tác quản lý dự án để các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nâng cao năng lực quản lý điều hành dự án. Tăng cường nhân sự cho các chủ đầu tư được giao quản lý nhiều dự án; quy định rõ về quy trình thực hiện đối với các dự án điều chỉnh giảm quy mô, giảm tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PV