index-widget
  • de xuat giam thue nhap khau dau tho xuong con 0
    TBCKVN - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi thuế suất thông thường của mặt hàng dầu thô từ 5% xuống 0%. Theo Quyết định 45, mặt hàng dầu mỏ thô có mức thuế suất thuế thông thường là 5%.  
    16:41 | 19/02/2019
|< < 1 2 3 > >|