index-widget

Xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng – Bắc Giang):

Thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật: 16:14 | 20/07/2018

TBCKVN - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2015 – 2020 xã Quỳnh Sơn đã đưa ra những tiêu chí cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm xã Quỳnh Sơn đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tựu về nhiều mặt làm nền tảng, tạo động lực cho sự bứt phá về phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

thuc hien tot nhiem vu 6 thang dau nam 2018

Về sản xuất, tổng diện tích gieo cấy vụ Chiêm xuân là 301ha, năng suất bình quân đạt 62,53 tạ/ha, sản lượng 1.882,7 tấn. Các giống lúa cấy chủ yếu: BC15 là 200ha; khang dân 18 là 90ha; Bắc Thơm số 7 là 11ha. Tổng đàn trâu, bò có 455 con, tăng 2.2 % so với cùng kỳ năm 2017, đạt 101,1% kế hoạch năm; đàn lợn có 4.983con, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 106% kế hoạch năm; đàn gia cầm có 68.527con, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017 đạt 114,2% kế hoạch năm. Duy trì 4 trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, có thu nhập cao ổn định, 05 trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc theo mô hình chăn nuôi công nghiệp và 02 trang trại nuôi vịt với tổng số gần 2 vạn con.

Xây dựng cơ bản, hoàn thành cứng hóa đường liên thôn bằng nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/ HĐND tỉnh được 3.463m ở 3 thôn Voi, Quỳnh, Tân Ngọc và hoàn thành các tuyến đường ở 05 thôn Quỳnh, Núi, Ngọc Sơn, Tân Sơn, Tam Sơn với tổng số 2.224m bằng nguồn vốn nâng cao.

Trong 6 tháng đầu năm đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 02 hộ tự ý múc đất nông nghiệp chuyển sang mục đích khác. Hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa của thôn Tam Sơn. Phối hợp với công ty cổ phần Á Châu đo đạc lại diện tích sau dồn điền đổi thửa để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Làm hồ sơ cấp mới đất ở cho 05 trường hợp giao đất từ năm 2010 tại thôn Ngọc Sơn theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện; làm hồ sơ cấp đất ở cũ cho 04 trường hợp trên địa bàn xã. Thực hiện tốt việc đăng ký biến động đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký các danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án thu hồi đất.

Thường xuyên kiểm tra tình hình môi trường trên địa bàn xã, nhắc nhở các chủ trang trại thực hiện tốt công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở các trang trại. Cấp phát dụng cụ vệ sinh môi trường cho 07 tổ thu gom rác thải, mỗi thôn 01 thùng đựng rác và 01 xe chở rác thải.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, công tác phổ cập giáo dục đạt được kết quả tích cực, hệ thống trường lớp học được ổn định, công tác phổ cập giáo dục được nâng lên, việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngày càng được quan tâm, công tác xã hội hoá giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt kết quả cao. Tỷ lệ học sinh giỏi và giáo viên giỏi cả 3 cấp đều tăng so với năm học trước. Trường Tiểu học và Mầm non, Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay 3 trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Về y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã khám và điều trị cho 1540/2600 lượt người đạt 59 % kế hoạch năm, trong đó bệnh nhân điều trị lưu trú là 2/2 lượt người đạt 100% kế hoạch năm, điều trị ngoại trú là 1250/2000 lượt người đạt 62,5% kế hoạch năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 11,1% bằng so với cùng kỳ năm 2017.

thuc hien tot nhiem vu 6 thang dau nam 2018

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được trang bị đầy đủ các cở sở vật chất cho cán bộ trực và nhân dân đến liên hệ công việc, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công việc.

UBND xã duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong 6 tháng đầu năm tổng số tiếp 29 lượt người đến phản ánh 16 vụ việc, trong đó khiếu nại 01 đơn; tố cáo 01 đơn; đề nghị, kiến nghị 14 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 11 đơn, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết là 05 đơn, đến nay đã giải quyết xong 09 đơn, còn 02 đơn đang giải quyết.

Trao đổi với PV báo Điện tử Thời báo Chứng khoán, ông Phạm Văn Phong – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn chia sẻ: “UBND xã Quỳnh Sơn sẽ tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển nền kinh tế, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo bước chuyển biến mạnh về nhận thức và trách nhiệm hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”.

Huy Tuấn