index-widget

Lâm Đồng:

Thông báo mời thầu gói “ Thi công sửa chữa các công trình Trường học”

Cập nhật: 13:39 | 31/07/2018

TBCKVN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Thi công sửa chữa các công trình Trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên. Thời điểm mở thầu vào 09h30 ngày 13/08/2018.

I. Thông tin dự án:

Đơn vị mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Dự án: Sửa chữa các công trình Trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên

Tên gói thầu: Thi công sửa chữa các công trình Trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên

Nguồn vốn: Kinh phí không tự chủ năm 2018

II. Phát hành:

Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng

Thời gian phát hành HSMT: Từ 07:30 - 02/08/2018 đến 09:00 – 13/08/2018

Thời điểm mở thầu: 09:30 - 13/08/2018

Thời gian thực hiện: 120 Ngày

Bảo lãnh dự thầu: 120.000.000 đồng

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa mở rộng 06 phòng học Trường THPT Di Linh; Cải tạo sân có mái che Trường THPT Bảo Lộc; Sửa chữa phòng học, văn phòng, sân Trường THPT Đạm Ri; sửa chữa cải tạo nhà ở học sinh Trường PT DTNT THCS và THPT Liên huyện Phía nam; sửa chữa nhà hiệu bộ, hàng rào Trường THPT Cát Tiên; sửa chữa nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, hàng rào Trường THPT Quang Trung; sửa chữa phòng học, sân Trường THPT Gia Viễn – huyện Cát Tiên

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch Tài chính/Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; tầng 9 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tel: 0263 3822 476.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà; Địa chỉ: D14 Khu quy hoạch Bà Triệu, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3823265.

PV