index-widget
  • thong tu 1082018tt btc huong dan ve ke toan du tru quoc gia
    TBCKVN - Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia áp dụng cho các đơn vị dự trữ Nhà nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia theo sự phân công của Chính phủ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán dự trữ quốc gia.
    09:02 | 13/12/2018
|< < 1 2 3 > >|