Đấu giá 475 triệu cổ phần Tập đoàn Cao su với mức khởi điểm 13.000 đồng/cp.

PV TBCK - 03/01/2018 08:33

TBCKVN - Hơn 475 triệu cổ phần VRG (tỷ lệ 11,88% vốn điều lệ) sẽ được đem đấu giá với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cp.Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố thông tin làm đại lý đấu giá cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, hơn 475 triệu cổ phần (tỷ lệ 11,88% vốn điều lệ) sẽ được đem đấu giá với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cp. Thời gian đấu giá dự kiến 9h ngày 2/2/2018. Nếu bán thành công toàn bộ lượng cổ phần trên, số tiền tối thiểu mà VRG có thể đem về là 6.176 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt phương án cổ phần hóa Tập đoàn cao su với số vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng.

Nhà nước nắm giữ 3 tỷ cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; chào bán đấu giá công khai ra công chúng lần đầu (IPO) 475,1 triệu cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 475,1 triệu cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động 48,9 triệu cổ phần, tương đương 1,22% vốn điều lệ; còn lại 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Về phương án lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Ngoài ra, cổ đông chiến lược còn phải bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 5 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của Nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 5 năm cổ phần hóa.
 
M. Bình
Ý kiến bạn đọc
 Security code