Chốt giá IPO Tập đoàn cao su Việt Nam khởi điểm 13.000 đồng/cp

PV TBCK - 27/12/2017 14:08

Thực hiện cổ phần hóa, Tập đoàn cao su Việt Nam có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng sẽ chào bán cổ phần với giá khởi điểm 13.000 đồng/cp.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) với hình thức cổ phần hóa kết hợp bán phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần là 40.000 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ cổ phần.

Nhà nước nắm giữ 3 tỷ cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; chào bán đấu giá công khai ra công chúng lần đầu (IPO) 475,1 triệu cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 475,1 triệu cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động 48,9 triệu cổ phần, tương đương 1,22% vốn điều lệ; còn lại 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là 13.000 đồng/cp, dự tính qua IPO, VRG có thể thu về tối thiểu 6.176 tỷ đồng nếu thành công toàn bộ.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tập đoàn là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Trong đó bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 5 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 5 năm cổ phần hóa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 43.614 người; tổng số lao động chuyển sang Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần là 42.751 người; tổng số lao động dôi dư là 863 người.
 
Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Ý kiến bạn đọc
 Security code