index-widget

Tháng 11/2018: Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất

Cập nhật: 16:12 | 07/11/2018

TBCKVN - Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong đầu tháng 11 không đổi so với tháng 10 ở tất cả các kì hạn.  

thang 112018 lai suat ngan hang bac a moi nhat Tháng 11/2018: Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất
thang 112018 lai suat ngan hang bac a moi nhat Lãi suất ngân hàng tháng 11/2018: Chọn gửi tiết kiệm 6 tháng ở đâu?
thang 112018 lai suat ngan hang bac a moi nhat Tháng 11/2018: So sánh lãi suất 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kì, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn và có kì hạn từ 1 - 3 tuần đang được hưởng mức lãi suất là 1%/năm. Các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1 - 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm.

thang 112018 lai suat ngan hang bac a moi nhat
Ảnh: Nguồn Internet

Ngân hàng Bắc Á đang áp dụng mức lãi suất khá cao đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kì hạn từ 6 - 7 tháng có lãi suất là 7,3%/năm, kì hạn 8 - 10 tháng có lãi suất 7,4%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,5%; kì hạn 12 là 7,7%/năm. Các kì hạn 13 tháng,15 tháng, 18 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất 8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng quý, các kì hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,2%/năm; 7,3%/năm và 7,5%/năm. Các kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,8%/năm

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng, kì hạn 2 – 5 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; 6 tháng và 7 tháng là 7,1%/năm; 8 tháng và 9 tháng là 7,2%/năm; 10 và 11 tháng có mức lãi suất là 7,3%/năm; kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,7%/năm.

Như vậy, lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng. Cùng với đó, cá nhân gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng trở lên tại ngân hàng Bắc Á với số dư tối thiểu 5 triệu đồng sẽ được nhận một số chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Hoài Dương