index-widget

Tháng 11 năm 2018: Lãi suất LienVietPostBank mới nhất

Cập nhật: 16:31 | 07/11/2018

TBCKVN - Lãi suất tiền ngân hàng LienVietPostBank trong đầu tháng 11 đã tăng lên so với tháng 10 ở một số kì hạn dưới 12 tháng.  

thang 11 nam 2018 lai suat lienvietpostbank moi nhat Tháng 11/2018: Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất
thang 11 nam 2018 lai suat lienvietpostbank moi nhat Lãi suất ngân hàng tháng 11/2018: Chọn gửi tiết kiệm 6 tháng ở đâu?
thang 11 nam 2018 lai suat lienvietpostbank moi nhat Tháng 11/2018: So sánh lãi suất 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm, trả lãi cuối kì dành cho cá nhân ở kì hạn 1 đến 3 tuần có mức lãi suất 1%/năm, giữ nguyên so với tháng 10. Kì hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 4,5%/năm (tăng 0,2 điểm % so với tháng 10); kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 5 tháng đang được huy động với mức là 5%/năm, tăng mạnh 0,4 điểm % so với tháng trước.

Bên cạnh đó, kì hạn 6 tháng có mức lãi suất là 5,5%/năm (tăng 0,2 điểm %).

thang 11 nam 2018 lai suat lienvietpostbank moi nhat
Ảnh: Nguồn Internet

Ngoài ra, tiền tiết kiệm kì hạn 7 - 8 tháng có lãi suất là 5,1%/năm; kì hạn 9 – 11 tháng có lãi suất 5,6%/năm (tăng 0,1 điểm %).

Đáng chú ý, lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên đều giữ nguyên so với tháng 10.

Cụ thể, lãi suất kì hạn 12 tháng và 18 tháng có mức lãi suất huy động là 6,8%/năm. Kỳ hạn 15 tháng và 16 tháng hưởng lãi suất 6,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,2%/năm.

Các khoản tiết kiệm kì hạn 25 và 36 tháng có lãi suất là 7,4%/năm; kì hạn 48 tháng và 60 tháng có lãi suất 6,6%/năm.

Đặc biệt, kì hạn 13 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm mới hoặc tái tục có số dư tiền gửi trên 300 tỷ đồng.

Các khoản tiền gửi hoặc tái tục có số dư thấp hơn 300 tỷ sẽ được áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm (trả lãi cuối kì); 6,58% (trả lãi hàng tháng) và 6,33% (trả lãi trước).

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn tại LienVietPostBank hiện đang là 0,3%/năm.

Như vậy, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng LienVietPostBank trong đầu tháng 11 là 7,8%/năm được áp dụng với kì hạn 13 tháng, lãi được trả cuối kì và số tiền gửi từ trên 300 tỉ đồng.

Hoài Dương