Hà Nội: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 120 nghìn tỷ đồng

PV TBCK - 06/07/2018 03:01

Báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, Thành phố tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện

Đánh giá bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tổng hợp kết quả đạt được cả năm 2017 cho thấy những nhận định, đánh giá đã báo cáo HĐND Thành phố cơ bản phù hợp, trong đó, có thêm 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nâng tổng số lên 7/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch (đã báo cáo 6/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nay thêm chỉ tiêu giảm hộ nghèo.

Năm 2018, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút đầu tư tăng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ, ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, giá cả hàng hóa, dịch vụ ổn định, công nghiệp thương mại du lịch tăng mạnh so cùng kỳ, nông nghiệp phát triển ổn định….

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 7,07% theo phương pháp tính mới, cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 là 6,64%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Thành phố đã thông qua đơn giản hóa đối với 61 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước. Hà Nội là tỉnh/thành đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX có cung ứng dịch vụ công.

Ngành du lịch tiếp tục tăng mạnh do thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Lượng khách quốc tế có lưu trú đến Thủ đô đạt 2,21 triệu lượt, tăng 27% (nếu gộp cả khách không lưu trú đạt 3,07 triệu lượt, tăng 26%). Đáng chú ý, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 34% so cùng kỳ, chủ yếu bằng đường hàng không (tăng 30,9%).

Hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Đáng chú ý, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện. Thành phố đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 13/63 (tăng 1 bậc); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc).

Các đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thông qua nghị quyêt

Tổng vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 9,4%; lũy kế đến nay có 4.325 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 27,94 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 15,4 tỷ USD. Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 60 dự án, tổng mức đầu tư ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, giảm 38% về số dự án nhưng tăng 19% về vốn; có 15 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng.

Khuyến khích thành lập DN, phát triển kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo toàn diện; đã trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty; duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 3 ngày (trừ giải thể doanh nghiệp). Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018, có 12,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 124 nghìn tỷ đồng, giảm 3% về số lượng nhưng tăng 31 % về vốn so với cùng kỳ; có 1,940 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 1,5% so cùng kỳ.

Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ;

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết. Với 94,12% đại biểu biểu quyết tán thành, sáng 5/7, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội đã được thông qua.

HĐND Thành phố yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất, các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao. Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chỉ chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Rà soát, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố phương án sử dụng các nguồn lực phát sinh trong năm./.

HH

Theo ĐCSVN
 
Ý kiến bạn đọc
 Security code