Ủy ban GSTGQG: Tín dụng cả nước tháng 2 tăng 1%, nợ xấu 2,25%

PV TBCK - 07/03/2018 12:47

Hai tháng đầu năm 2018, tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng cao hơn so với các năm từ 2016 trở về trước. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp, khoản phải thu bên ngoài.Theo Báo cáo của Uỷ Ban Giám sát Tài chính Quốc gia hai tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng cao hơn so với các năm từ 2016 trở về trước.

Tháng 1/2018, tổng tín dụng (bao gồm cả cho vay khách hàng và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp) tăng khoảng 0,9% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 1,6%, năm 2016 tăng 0,8%). Tháng 2/2018, tín dụng ước tăng khoảng 1% với với cuối năm 2017.

Xét theo kỳ hạn của cơ cấu tín dụng, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm hơn 55%). Tín dụng ngắn hạn chiếm 47% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm gần 45%).

Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, tỷ trọng tín dụng bằng ngoại tệ giảm. Tín dụng bằng VNĐ chiếm 92% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 91,6%). Tín dụng ngoại tệ chiếm 8% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 8,4%).

Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế trong tháng 1/2018 ít biến động so với cuối năm 2017. Trong đó, cho vay ngành công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 22,1%; Cho vay đối với hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 16,5%; Cho vay ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 8,0%. Cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng khoảng 16,1%. Cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 18,3%.

Nợ xấu chủ yếu tập trung cao ở TCTD yếu kém

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo vào khoảng 2,5%. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn tập trung cao ở các TCTD yếu kém, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp, và các khoản phải thu bên ngoài. Ngoài ra, một số TCTD đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC để tự xử lý.

Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng ngay từ tháng 1/2018. Cụ thể vốn huy động tăng 0,5% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ tháng 1/ 2016 và năm 2017 đều giảm lần lượt là 0,8% và 1,3%). Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ tăng 0,6%, chiếm 90,3% tổng vốn huy động; vốn huy động bằng ngoại tệ giảm 0,3%, chiếm 9,7% tổng vốn huy động.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào hơn do yếu tố mùa vụ vào dịp Tết Nguyên đán. Biểu hiện là lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại. Tỷ lệ tín dụng so với huy động vốn tăng từ 85,5% năm 2016 lên khoảng 88% vào cuối tháng 2/2017. Tuy nhiên, thanh khoản toàn hệ thống vẫn được hỗ trợ rất lớn từ việc Ngân hàng Nhà nước mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm 2018.
 
Tuệ An

Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Ý kiến bạn đọc
 Security code