Nhiều ngân hàng áp dụng cách tính lãi mới từ ngày 1/1/2018

PV TBCK - 03/01/2018 08:43

Các ngân hàng sẽ áp dụng cơ sở tính lãi 365 ngày/năm thay vì 360 ngày/năm như trước đây. Bên cạnh đó, cách tính thời hạn tính lãi cũng có sự thay đổi.Một loạt các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), OceanBank… thông báo phương pháp tính lãi áp dụng từ ngày 1/1/2018 theo quy định của Thông tư 14/2017/TT-NHNN

Cơ sở tính lãi suất ngân hàng

Lãi suất của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá của các ngân hàng được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm), trên cơ sở một năm có 365 ngày. Trước đây, các ngân hàng áp dụng tính lãi trên cơ sở một năm có 360 ngày.

Cơ sở tính lãi mới của Eximbank áp dụng từ 1/1/2018.

Thời hạn tính lãi suất ngân hàng

Đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ một ngày trở lên, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Phương thức mới này áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi và tài khoản thanh toán.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (bao gồm Tài khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn khác) sẽ được áp dụng theo nguyên tắc và công thức tính lãi mới.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn được mở mới hoặc tái tục từ ngày 1/1/2018 trở đi sẽ được áp dụng phương thức tính lãi mới.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn được mở mới hoặc tái tục trước ngày 1/1/2018 mà có ngày đáo hạn từ ngày 1/1/2018 trở đi được tiếp tục thực hiện nguyên tắc và công thức tính lãi đã ký kết và thỏa thuận cũ tại ngày gửi tiền.
 
Tuệ An

Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Ý kiến bạn đọc
 Security code