index-widget
  • phong ve ty gia la can thiet
    Theo nhiều dự báo, diễn biến của đồng USD trên thị trường thế giới trong năm 2019 là rất khó lường do chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Trong bối cảnh đó, theo lời khuyên của ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc toàn quốc Khối kinh doanh ngoại hối và thị trường vốn, HSBC Việt Nam, các DN cần chủ động phòng vệ tỷ giá để hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh.  
    10:05 | 18/01/2019
|< < 1 2 3 > >|