index-widget
  • soi dong phat hanh the tin dung
    TS. Cấn Văn Lực cho rằng cần tiếp tục hiện đại hoá các sản phẩm thẻ bằng cách ứng dụng công nghệ không chạm, thẻ phi vật lý để đáp ứng thói quen tiêu dùng của khách hàng khi đi mua sắm tại các điểm bán hàng offline.
    18:34 | 24/09/2018
|< < 1 2 3 > >|